Kategori Innehåll, Uppdrag

Uppdragsgivare: Svenska Ridsportförbundet / SISU Idrottsböcker
Dizains uppdrag: Jessica arbetar med kommunikationen kring satsningarna som ryms inom området Ryttarutveckling, dessutom har hon i uppdrag att se över innehållet till en framtida utbildningsplattform.

Uppdraget är mer eller mindre löpande sedan 2017 och har till stor del handlat om att se över tidigare utbildningsmaterial för att få dem mer anpassade till dagens språk och pedagogik. Det är många som berörs av arbetet, vilket gör ledtiderna långa och förankringen viktig. Det innebär i praktiken att vissa månader läggs många timmar på att knacka manus, andra månader blir det inte lika intensivt då materialet är ute på remiss. Ambitionen är att grunden till utbildningsplattformen blir färdig våren/sommaren 2018, sedan är förhoppningen att vi kan börja jobba med härliga mervärden under hösten. Lansering av första etappen är planerad till november 2018.

Senaste inläggen

Start typing and press Enter to search