Kategori Form, Uppdrag

Uppdragsgivare: Hippson AB

Sex gånger om året ges kunskapsmagasinet Hippson ut. Där hittar du långa fördjupande reportage om aktuella ämnen inom hästhållning och ridsport, ögonöppnande vetenskapliga rön från meriterade forskare, porträtt av intressanta personer inom sporten och näringen och mycket mer.

2013 gjordes en redesign av magasinet och sedan dess har Dizain ansvarat för layouten.

Recommended Posts

Börja skriva och tryck på enter för att söka