Ledarskap för unga inom ridsporten

Ledarskap för unga i ridsporten

Uppdragsgivare: SISU Idrottsböcker och Svenska Ridsportförbundet
Dizains uppdrag: Linda fick i uppdrag att formge materialet med utgångspunkt från Svenska Ridsportförbundets grafiska profil. Dizain har även tagit fram  original till handledarmaterial och mapp.