Hej och välkommen!

Dizain är den lilla byrån som växer med uppgiften. Våra uppdrag varierar från enstaka annonser, foldrar och logotyper till större sammanhållna kampanjer där er identitet ges ett samlat uttryck i olika kanaler. Inget projekt är för litet eller stort. På facebook.com/hangmeddizain kan du ta del av vad vi gör mer löpande.

lasmer

se_uppdragsidfot_hemsida